•  

    Baijanath -1, Banke, Nepal

Rehabilitation Work at Ratna Rajmarg

Nepalgunj, Banke

Rehabilitation and Asphalt Overlay Work at Mahendra Rajmarg

Kohalpur - Machhagadh, Banke & Bardiya

Madhuban Building

Madhuban, Bardiya

Karkado - Khajura Bypass Road

Nepalgunj, Banke

Nepalgunj Health Campus

Adarshnagar, Nepalgunj

Khajura Ward 5 Road

Khajura, Banke

Nepalgunj Educational Foundation

Pipari, Kohalpur

Jay Ambe Steels Factory

Belauri, Banke

Janaki Link Road (Piprawa - Khajura)

Janaki, Banke

Khajura Ward 8 Road

Khajura, Banke

Dhamboji - Khajura Asphalt Road

Dhamboji, Nepalgunj

Sikta Irrigation

Raptisonari, Banke

Mahendranagr Shopping Complex

Mahendranagar, Kanchanpur

Hotel Siddhartha View

Karkado, Nepalgunj

Hotel Kitchen Hut

Karkado, Nepalgunj

Hotel City Palace

Dhamboji, Nepalgunj

Hotel Kalpatru

BP Chowk, Nepalgunj

Hotel Cygnett

Surkhet Road, Nepalgunj

Nepalgunj Teaching Hospital (Nursing Home)

Surkhet Road, Nepalgunj

Western Hospital

Charbaini Road, Nepalgunj