•  

    Baijanath -1, Banke, Nepal

Asphalt concrete work in Kohalpur Town

Kohalpur, Banke

RCC Overhead Water Tank

Nepalgunj, Banke

Shivalaya 10 Bed Hospital

Shivalaya, Jajarkot

Mangalgadi - Ganeshchowk Road

Birendranagar, Surkhet

Madhav Narayan Municipality Adharbhut Hospital

Madhav Narayan, Rautahat

Kohalpur Buspark

Kohalpur, Banke

Kageshwori Municipality Building

Kageshwori, Kathmandu

Resham Commercial

Bhujaingaun, Nepalgunj

Gauripara Road

Bansgadhi, Bardiya